První zelená na semaforu pro Valašku


KOWAX Valašská rally ValMez 2021 je zase blíže své realizaci v původním termínu 26. – 28. března 2021. Důvodem této pozitivní informace je udělení výjimky Ministerstvem zdravotnictví ČR a souhlas s pořádáním akce mezinárodního významu (seriál European Rally Trophy – Central, šampionát CEZ a MČR v rally).

První zelená na semaforu pro Valašku

V následujících řádcích přinášíme výňatek rozhodnutí, které řadu neznámých osvětluje:

a) Ukládá se povinnost všem osobám přítomným v době konání sportovní akce v areálu konání této akce potvrdit nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění prostřednictvím „self reporting“ formuláře. Tento formulář bude pro účely případné kontroly ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví k dispozici u lékaře v případě soutěžících a realizačního týmu, či u osoby pověřené organizátorem v případě ostatních osob přítomných v areálu konání sportovní akce.

b) Všichni závodníci, členové týmu, činovníci a komisaři (dále jen „povinná osoba“) jsou povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR před soutěží. Výsledek tohoto testu musí být k dispozici nejpozději před vstupem povinné osoby do areálu konáni sportovní akce, a nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 hod. od odběru biologického vzorku. Vzhledem k definici začátku rally platnými SPR 2021 musí tento odběr být proveden počínaje 23. březnem 2021 (úterý) časem 8:01 hod. (tedy ne starší!). Tato povinnost se nevztahuje na povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

c) V případě, že u povinné osoby, která absolvovala vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR, je výsledek tohoto vyšetření pozitivní a jedná se o osobu, která prokazatelně prodělala onemocnění COVID-19 a absolvovala podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci z důvodu pozitivního PCR testu ve stanoveném rozsahu, může se tato osoba sportovní akce účastnit pouze v případě, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR neuplynulo více než 90 dní a tato osoba nemá klinické známky onemocnění COVID-19. V případě, že uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu více než 90 dnů, osoba se sportovní akce nezúčastní a bude izolována do doby rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví o dalším postupu.

d) Organizátor zajistí nošení prostředků k ochraně dýchacích cest v areálu sportovní akce. Tato povinnost se nevztahuje na posádku soutěžního vozu na trati rychlostní zkoušky. K ochraně dýchacích cest bude použit respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95.

e) Organizátor zajistí nepřítomnost diváků v areálu po dobu konání sportovní akce.

f) Doprava, ubytování a stravování bude zajištěno odděleně za dodržení platných opatření.

 

Z této výjimky tedy vyplývá zásadní informace, že se soutěž oficiálně uskuteční bez diváků a všichni účastníci budou muset předložit prohlášení o absolvování PCR testu, který nebude starší více než 48 hodin od začátku soutěže.

„Z výše uvedeného tedy vyplývá, že k účasti na letošní Valašce budu nutné PCR testy. Je mi jasné, že tyto testy budou určitou komplikací časovou i finanční pro nás pořadatele i pro účastníky. Ale věřím, že při účasti týmu v počtu šesti osob je částka cca 9 tisíc korun pro posádky akceptovatelná. U posádek nižších objemových tříd jsme startovné nastavili ve výši běžné spíše pro jednodenní závody, a tak při týmové účasti 2+2 se posádky i přes tyto testy stále mohou svézt za rozumných finančních podmínek,“ věří předseda organizačního výboru 39. KOWAX Valašské rally ValMez Jaromír Tomaštík.

V místě soutěže se snažíme vyjednat prostor pro realizaci PCR testů, ale všem (zejména členům týmů) doporučujeme, aby spíše počítali s tím, že si je budou muset zajistit nejlépe v místě trvalého bydliště. Přece jen kapacity v oblasti jsou omezené, ať se vyhneme případným komplikacím.

Podoba prohlášení („self reporting“) se také objeví v nejbližších dnech na webu v sekci „Soutěžící“. S přihlášenými posádkami budeme průběžně elektronicky komunikovat a řešit jednotlivé technické záležitosti.

Vzhledem k této situaci posouváme uzávěrku přihlášek dle článku 3. ZU ze dne 11. března na den 16. března 2021 (o půlnoci), s platbou startovného dle článku 4.2 ZU nejpozději s datem 22. března 2021. Odkaz na přihlášku je rovněž dostupný v sekci „Soutěžící“.

„Prosím tímto posádky, pokud mají zájem na Valašce startovat, o bezodkladné vyplnění elektronické přihlášky tak, abychom byli schopni co nejdříve pracovat aspoň s přibližným počtem startujících a členů týmů. Přihlašování posádek na poslední chvíli bylo v loňském ročníku velkým problémem, který ve svém důsledku zkomplikoval naši práci na hygienických opatřeních. V tuto chvíli jsme ještě nepřeskákali všechny překážky, nicméně věřím, že ty největší máme již za sebou. Věřím, že podle hesla, štěstí přeje připraveným se nám, posádkám i všem zúčastněným podaří letošní Valašku uskutečnit,“ uzavírá výčet aktuální situace Jaromír Tomaštík.

 

Informačním kanálem 39. KOWAX Valašské rally ValMez 2021 je postupně aktualizovaná internetová stránka www.valasskarally.cz. Informace k soutěži lze získat rovněž na facebookovém profilu soutěže Valašská Rally ValMez.

39. KOWAX Valašská rally ValMez 2021, tiskový servis

Text: Tomáš Plachý / foto: archiv pořadatele