Fotografická soutěž "Vyfoť si Valašku"


Při příležitosti 37. KOWAX Valašské rally ValMez 2018 vyhlašuje její pořadatel, společnost JTRT pro s.r.o., fotosoutěž. A to ve spolupráci s Fotostudiem 91 Valašské Meziříčí, renomovaného valašského fotografa Josefa Knápka.

Fotografická soutěž "Vyfoť si Valašku"

PODMÍNKY SOUTĚŽE:
Soutěž Vyfoť si Valašku je vypsána ve společné kategorii pro profesionální fotoreportéry i fotoamatéry. Každý z autorů se může soutěže zúčastnit ve vypsané kategorii – digitální fotografie.

PRAVIDLA:
* každý autor může do soutěže poslat maximálně 5 digitálních fotografií
* maximalní rozlišení jedné fotografie: 1600 x 1200
* maximalní velikost jedné fotografie: 500 kB
* povolený formát digitální fotografie: JPEG.

CENY:
V hodnocené kategorii budou uděleny tři ceny v podobě finanční hotovosti (1 500 – 600 – 400 Kč), a v případě možností rovněž věcné a propagační ceny s motoristickou tematikou.
Podle úrovně soutěžních příspěvků mohou být uděleny dvě stejné ceny, případně některá cena nemusí být udělena.

Uzávěrka soutěže: 30. dubna 2018
Soutěžní snímky zasílejte na email: dusan.poc@gmail.com.

Obdržené snímky vyhodnotí odborná porota. Výsledky fotosoutěže Vyfoť si Valašku 2018 a oceněné práce zveřejní organizátoři v tištěném programu 38. ročníku Valašské rally ValMez 2019, na internetových serverech a facebookových mutacích.
Zaslané fotografie se stávají majetkem vyhlašovatele fotografické soutěže, který si vyhrazuje právo na zveřejnění v souvislosti s vyhodnocením 37. KOWAX Valašské rally ValMez 2018 a při přípravě 38. ročníku Valašské rally ValMez 2019.

(ilustrační foto: Dano Hlinka)