41. KOWAX Valašská rally ValMez 2023

Tipy na sledování soutěže
 
Celková mapa 41. KOWAX Valašské rally ValMez 2023 (ke stažení)

 

Permanentka v ceně 250 Kč (na všechny klasické RZ + vstup do servisní zóny) je v prodeji na čerpací stanici Shell ValMez, v prostoru startu a na příjezdu k RZ první etapy.
Před RZ 15/16 Vítkovice bude činit doplatek po předložení permanentky jen 100 Kč.

 

Pátek 31. března 2023

Shakedown LHOTKA n/B. (2,30 km) / 14 - 17 hodin (všechny posádky)

 

Slavnostní start, náměstí Valašské Meziříčí / 18 hodin

(vybrané posádky v otočeném pořadí do startovního čísla 1

 

Sobota 1. dubna 2023

RZ 1 / 3 POLIČNÁ – KDZ (6,70 km)

Čas startu 1. jezdce:

RZ 1     8:43 hodin

RZ 3     11:34 hodin

Uzavírka RZ: 7:30 – 14:30 hodin

 

Lesní úsek z Poličné do Jarcové se vrátil na české soutěžácké tratě po dlouhých třiceti letech díky pochopení a povolení společnosti Lesy ČR. Jedná se o technický úsek na úzké lesní komunikaci, který nabídne jak rychlé pasáže, tak i řadu těžkých a zrádných míst. Z Poličné trať stoupá po vrstevnici lesní komunikací, letos však posádky nezamíří směrem nad obec Oznice, ale zkouška bude vedena odlišnou silnicí. Nejbližší přístupy do těchto míst jsou pěšky. Rychlostní zkouška přejde v klesání, kde naváže na loňskou podobu, která zavede soutěžní vozy až k těsné blízkosti řeky Bečvy (DM A). Tam posádky odbočí vlevo ve směru do Jarcové, kde je v blízkosti fotbalového hřiště cíl rychlostní zkoušky.

 

DM A

Levé odbočení v křižovatce tvaru T v těsné blízkosti Vsetínské Bečvy. Příjezd od Bystřičky. Zkouška pokračuje rychlejší technickou pasáží s divácky zajímavým výhledem. Diváci mohou sledovat dlouhý úsek z vytěžené stráně nad tratí. Při parkování zachovávejte úzkou komunikaci průjezdnou!

Přístup k cíli v Jarcové bude omezen, stejně tak přechod přes most z Val. Meziříčí – Podlesí. Sledovat soutěžní vozy budete moci jen v jeho těsné blízkosti.

 

 

RZ 2 / 4 LEŠNÁ – AUTOCENTRUM LUKÁŠ (19,70 km)

Čas startu 1. jezdce:

RZ 2     9:36 hodin

RZ 4     12:27 hodin

Uzavírka RZ: 8:15 – 15:15 hodin

 

Nejdelší rychlostní zkouška letošního ročníku KOWAX Valašské rally ValMez. Vložka vychází z podoby z posledních ročníků, letos opět s délkou necelých 20 kilometrů. Bude vzhledem ke střídání charakterů nejnáročnějším testem letošní Valašky.

Po úvodní pasáži v lesním úseku se posádky dostanou k vracečce Čertův Mlýn (DM B). Soutěžní vozidla odtud pokračují rychlejším úsekem do Kojetína s retardérem před vjezdem do obce a následnou technickou pasáží za obcí. Dále čeká posádky obtížný sjezd po úzké komunikaci do Straníku. Po absolvování pravého odbočení a průjezdu autobusovou točnou soutěžní vozy opět naberou rychlost ve směru do Hostašovic. Po odbočení vpravo se posádky napojí na cestu směrem do Jasenice, ale na ní setrvají jen krátce. Čeká je odbočení vlevo na zemědělskou komunikaci podél obce. Po jejím zdolání se soutěžící po pravém odbočení nasměrují zpět do centra Jasenice a po jejím průjezdu je čeká zajímavý výjezd k obci Perná, kde následuje těžké levé odbočení v prostorné křižovatce (DM C). Z tohoto místa pokračují soutěžní posádky rychlou pasáží, s retardérem před vjezdem, do obce Vysoká. Po vracečce v obci následuje těžký sjezd na okraj Lešné u ValMezu (DM D). Tyto pasáže už většina posádek zná, včetně nájezdu na panely před Mštěnovicemi. Po technickém průjezdu obce protnou posádky letmý cíl zkoušky. Parkování a stání na hlavní komunikaci z ValMezu na Hranice bude zakázáno a policií sankcionováno!

 

DM B ČERTŮV MLÝN

Po lesní pasáži od startu se soutěžící dostanou k Čertovu mlýnu. Zde se nabízí v prostoru nad parkovištěm vlevo od trati přehledný divácký prostor. RZ následně pokračuje výjezdem k těžké vracečce „přes hranu“ při nájezdu na hlavní silnici Nový Jičín - Kojetín. Divákům bude umožněno stání nad úrovní vozovky, v okolí vodárny. Příjezd od Nového Jičína s parkováním po jedné straně vozovky!

DM C PERNÁ

V Perné se pojede podle loňské podoby, která se divácky osvědčila. Na fanoušky čeká rychlý horizont s pravou zatáčkou a následným levým odbočením v blízké křižovatce.

DM D LEŠNÁ

Trať se blíží na okraj Lešné rychlých uskákaným sjezdem, který je zakončen levým odbočením v křižovatce ve tvaru písmene T. Sledování soutěžních vozů je omezeno vymezením únikových zón po předchozí rychlé pasáži. Převážně je možné stát ve směru RZ vpravo nad úrovní silnice. Ve výjezdu bude umožněno stání i na levé straně trati. Divácké místo nabízí dostatečné prostory pro parkování (pro diváky výhradně od hlavní silnice Valašské Meziříčí – Hranice na Moravě).

 

 

„PRŮJEZDNÍ BOD“ Nový Jičín – Masarykovo náměstí

odhadované průjezdy 9:15 – 10:20 / 11:50 – 13:30

 Koncerty hudebních skupin:

10:00 - 10:45  kapela Švestka

10:45 – 12:00 kapela MOTORBAND

Průjezdy soutěžních automobilů bude doprovázet prezentace ÚAMK a BESIPu. Lidé budou moci vyzkoušet otočný a nárazový trenažér.

 

 

RZ 5 / 6 VIDČE – VALSTEEL (6,28 km)

 

Čas startu 1. jezdce:

RZ 5     15:20 hodin

RZ 6     15:37 hodin

Uzavírka RZ: 14:10 – 19:15 hodin

 

Rychlostní zkouška v oblasti Vidče patří ke koloritu Valašské rally. Závodilo se zde už téměř před třiceti lety. V poslední době byly její pasáže součástí zkoušek Bystřička, Velká Lhota nebo Valašská Bystřice. V tomto formátu se v programu KOWAX Valašské rally ValMez objeví poprvé. Vložka se pojede ve formátu „erzeta v erzetě“.

Její start je situován do rožnovské příměstské části Kramolišov. Po ´esíčku´ za startem následuje prudké odbočení vpravo (DM E) ve směru na místní část Uhliska. Posádky pokračují technicky náročným výjezdem se zatáčkami různých poloměrů, které přejde v táhlé stoupání kolem vysílače, nejvyššího místa na trati mezi Rožnovem pod Radhoštěm a obcí Vidče. Následuje sjezd do oblasti Hlaváčky (DM F), odtud se soutěžní posádky vydají do části zvané Na Horách a dále pak převážně dalším prudkým sjezdem podél lesního prostoru do centra Vidčí. Cíl rychlostní zkoušky je přibližně 150 m před obecním úřadem.

 

DM E KRAMOLIŠOV

Na silnici vedoucí z místní části Kramolišov nabídne atraktivní pohled na průjezdy soutěžních vozidel krátce po startu s pravoúhlým odbočením. Poté následuje výjezd na nejvyšší bod rychlostní zkoušky.

DM F HLAVÁČKY

Posádky se posádky musí vypořádat s technicky náročným vymezeným průjezdem ´esíčkem´, po němž následuje rychlá pasáž do místa Na Horách.

 

 

RZ 7 / 8 HUKVALDY – DALTEK (7, 03 km)

 

Čas startu 1. jezdce:

RZ 7     16:30 hodin

RZ 8     16:57 hodin

Uzavírka RZ: 15:15 – 20:30 hodin

 

Start rychlostní zkoušky je poprvé situován do centra Hukvald, odkud rychlostní test pokračuje pod hradním parkem a dále pak kolem zástavby rodinných domků s následnou rychlou pasáží s klesáním. Po výjezdu z Hukvald po silnici 456 čekají posádky rychlejší pasáže, které přejdou v technický sjezd se zatáčkami různých poloměrů ve směru ke kopřivnické městské části Mniší. Trať pokračuje průjezdem Mniší s vracečkou (DM G), která trať odkloní na místní komunikaci s řadou technicky náročných míst na uskákaném asfaltu. V tomto duchu zkouška pokračuje až do svého cíle v části obce Tichá. Test se stejně jako RZ Vidče odjede ve formátu „erzeta v erzetě“.

 

DM G

Divácký prostor v kopřivnické městské části Mniší. Přístup je z rychlostní komunikace E462 (I/48) vedoucí mezi Novým Jičínem, Kopřivnicí a Frenštátem pod Radhoštěm. Parkoviště na konci kopřivnické městské části Mniší při pravém kraji vozovky. K dispozici je stání na chodnících nad úrovní vozovky s výhledem do levé vracečky.

 

Neděle 2. dubna 2023

RZ 9 / 12 VELKÁ LHOTA – VALSTEEL (11,25 km)

Čas startu 1. jezdce:

RZ 9     9:00 hodin

RZ 12   11:45 hodin

Uzavírka RZ: 8:00 – 15:30 hodin

 

Úsek kolem přehradní nádrže Bystřička patří k nedílné součásti Valašky. Značná část zkoušky je téměř shodná s loňskou podobou. Zkouška je však po loňské kritice od řady jezdců na rychlou úvodní pasáž zkrácena. Její start se tak vrací nad obec Velká Lhota. Po pasáži s vymezením průjezdu U Javoru se soutěžící dostanou k vracečce (DM H). Následuje technický průjezd Velké Lhoty a rychlý sjezd k levému odbočení U Vodníka (ve směru do jednosměrky). Následovat bude náročná pasáž v těsné blízkosti vodní nádrže Bystřička, který vyústí až do diváckého místa U Bušů (DM J). Zkouška dále pokračuje po druhé straně Bystřičky až na hráz, kde po sérii pomalých zatáček posádky vjedou do divácky atraktivní JT Areny (DM K). Po jejím zdolání přetnou soutěžní vozy říčku Bystřička a zamíří k obci stejného jména. Letmý cíl se nachází kousek před křižovatkou pod Růžďkou.

 

DM H VELKÁ LHOTA

Široká pravá vracečka po sjezdu krátce po startu rychlostní zkoušky. Stání nad úrovní vozovky. Příjezd vozidel přes Videčské Paseky. Jedná se o úzkou lesní komunikaci, využívanou cyklisty. Jezděte pomalu a ohleduplně! Neomezujte parkováním místní obyvatele.

DM J U BUŠŮ

Přehledný výjezd z jednosměrky kolem přehrady Bystřička, s vymezením průjezdu kolem balíku a následným nájezdem na most a pravým odbočením.

DM K JT ARENA

JT Arena nabízí atraktivní vymezený průjezd parkovištěm pod přehradou Bystřička s dvěma vracečkami. Přístup pouze pěšky, případně s příjezdem v dostatečném předstihu před startem rychlostní zkoušky.

 

RZ 10 / 13 JUŘINKA – HYUNDAI LXM motors (11,54 km)

Čas startu 1. jezdce:

RZ 10   9:38 hodin

RZ 13   12:23 hodin

Uzavírka RZ: 8:30 – 16:30 hodin

 

Jedná se o rychlostní zkoušku, která je v této podobě do programu zařazena po dvouleté přestávce. Jedná o tzv. polokruh s výjezdem k cílovému prostoru.

Start měřeného úseku je situován před křižovatku silnice protínající meziříčskou příměstskou část Juřinka s komunikací vedoucí od Poličné a Lhoty. Odtud vede trasa okruhové části obydlenou oblastí Juřinky. Umístěno je na trati několik zpomalovacích prvků (retardérů). Posádky téměř dosáhnou mostu přes Bečvu (DM L), odkud se vydají stoupáním zpět do místa startu a pak po stejné trase pokračují dalším okruhem.

Po výjezdu z okruhu je čeká zpomalení u Celního úřadu, pokračují k Muzeu řeznictví (DM M), jehož parkoviště využije pořadatel pro umístění rozsáhlého diváckého místa. Dále projedou přes nedaleké parkoviště před masokombinátem na Hranické ulici.

Odtud vede trasa rychlostní zkoušky do Lhotky nad Bečvou, místní části obce Lešná u Valašského Meziříčí.

Cíl měřeného úseku je situován na začátek Lhotky a stanoviště STOP je umístěno před křižovatkou do Lešné u Valašského Meziříčí.

 

DM L VAL

Povodňový val nad řekou Bečvou před zástavbou rodinných domů je diváckým místem v rámci okruhové části rychlostní zkoušky. Součástí je průjezd retardérů a pravé odbočení do stoupání. Přístup pouze pěšky v dostatečném předstihu před startem RZ.

 

Pozor! Na divácké místo L nebude možné projít kolem firmy Spedos, ale jen okolo prostorů společnosti Městské lesy a zeleň, s.r.o. ValMez. Tam se napojíte na cyklostezku podél Bečvy a po ní následně přijdete k trati RZ (k mostu přes Bečvu). Po dobu trvání samotné RZ bude pro příchod a odchod most uzavřen!

 

DM M KRÁSNO

Levé odbočení se stáním na prostranství v sousedství s Muzeem řeznictví v areálu Masokombinátu Krásno.

K diváckému místu existuje pouze jeden přístup (příjezd). A to z Valašského Meziříčí po silnici E442 (57). Na kruhovém objezdu u čerpací stanice Shell odbočte do ulice Hřbitovní a pokračujte do ulice Hranické. Ta vede s přejezdem trati až k místu, odkud je možno dojít do diváckého místa pěšky. Vozidla diváků lze zaparkovat jak na samotné Hranické ulici, tak na ulicích na ni navazujících (Uhelná, Na Příkopě, Schlattauerova, M. Alše, Jiráskova a Kollárova).

V tomto diváckém místě nebude chybět komentovaná zóna a radio jeep, k tomu můžete využít kvalitní občerstvení v podnikové prodejně MP Krásno!

 

RZ 12 / 14 CHORYNĚ – PAKETO (9,71 km)

Čas startu 1. jezdce:

RZ 12   10:00 hodin

RZ 14   12:45 hodin

Uzavírka RZ: 8:45 – 17:00 hodin

 

Start rychlostní zkoušky je na konci obydlené zóny obce Choryně. Po startu absolvují posádky rychlejší zatáčky až ke křižovatkám ve směru na Branky a poté na Kelč – místní část Komárovice. Soutěžní dvojice čeká nejprve vymezené odbočení vlevo a po několika stovkách metrů vymezené odbočení vpravo v prostorné křižovatce (DM N a O). Zkouška pokračuje rychlejší pasáží se zatáčkami a horizonty do Komárovic. Před obcí přijde retardér, další zpomalení čeká na posádky i v obci, v podobě objezdu ostrůvku v křižovatce (omezený divácký prostor, příjezd od Kelče). Trať zkoušky pokračuje ve směru na Kladeruby (průjezd kolem ostrůvku v křižovatce) a dále pak úsekem do Němetic. Zhruba 1,5 kilometru po pravoúhlém vymezeném odbočení ve směru do Hustopečí nad Bečvou (křižovatka vlevo Kelč; přímo Zámrsky) je cíl RZ.

 

DM N a O KLADERUBY

Divácky přehledná pasáž na silnici z Branek do Kladerub. Trať prochází dvěma křižovatkami, v obou případech bude průjezd vymezen a zatraktivněn. Ke stání se nabízí prostory kolem obou odbočení, na prostorných loukách v okolí. Na příjezdové komunikaci od Branek je dostatečná parkovací kapacita.

 

RZ 15 / 16 VÍTKOVICE – ROCKSTEEL (4,10 km)

Čas startu 1. jezdce:

RZ 15   14:15 hodin

RZ 16   14:32 hodin

Uzavírka okolních komunikací: 8:00 – 17:30 hodin

 

Divácký vrchol a jeden z taháků 41. ročníku KOWAX Valašské rally ValMez. Superspeciálka v industriálním areálu Dolní Vítkovice. Dva průjezdy bude doprovázet prezentace ÚAMK a BESIPu, výstavy sportovních a tuningových vozidel, záchranné techniky. Od dopoledních hodin se v areálu uskuteční 1. Valašská rally RC modelů. Motoristický program budou doprovázet vystoupení hudebních skupin Fattt Boys, GATE CRASHER a MOTORBAND.