Press

Podmínky akreditace na 39. ročník KOWAX Valašské rally ValMez 2020 
 
Vážení fotografové, novináři,
žádosti o akreditaci na rok 2020 musí být podávány pouze prostřednictvím emailu: akreditace@mediadelegat.cz.
Přístup do informačního systému (IS) novinář získá na základě vyplněného akreditačního formuláře dostupného v PDF na stránkách Autoklubu ČR v oddíle „motorsport“ pod „automobily“, „formuláře“.
 
Jednotné zásady pro akreditaci novinářů 2020
 
Akreditační formulář AČR 2020
 
Uzávěrka žádostí je 14 dnů před termínem konání rally.
 
Kontakt na šéfa tiskového střediska VR 2020: topmedia@seznam.cz
 
TISKOVÉ INFORMACE: