Mapy 38. KOWAX Valašské rally ValMez 2019

Celková mapa 38. KOWAX Valašské rally ValMez 2019 (ke stažení)

 

Pátek 29. března 2019

SHAKEDOWN

Poznámka: Testovací polygon Tatry v Kopřivnici bude pro veřejnost otevřen od pátku 29. března od 10:00 hodin.

Čas: 11:00 - 12:00 hod - startovní čísla 1 až 20
12:00 - 16:00 hod - všichni
Místo: Zkušební areál TATRA Kopřivnice

 

RZ1 AUTO KELLY ARENA VALMEZ
(3,51 km, 2 kola + výjezd)

Čas startu 1. jezdce: 19:30

Bezpečnostní zpravodaj ValMez (ke stažení)

Popis RZ: 

Atraktivní divácká rychlostní zkouška Valašské rally ValMez zasazená do jihovýchodní části Valašského Meziříčí. Jde o polokruhový test, který využije komunikací kolem valašskomeziříčských sportovních areálů.

Okruhová část rychlostní zkoušky povede kolem zimního stadionu ( DM B ), plaveckého bazénu a tenisové haly ( DM C ). Po dvou okruzích čeká na soutěžní posádky průjezd multifunkčním sportovním areálem (fotbal, atletika / DM D ), kde je zároveň cíl zkoušky.

Vjezd do ulice Solární bude zakázán, stejně jako přístup k rychlostní zkoušce od startu! Doporučujeme najít parkovací místa ze směru od města (v okolí autobusového nádraží, ulice Žerotínovy, GPS souřadnice parkování: N 49°28.533', E 17°58.658' ). Na ně bude navazovat značení k diváckým místům a přechodům přes trať (cyklostezka a chodník u Bečvy, přístup kolem tenisových kurtů a tenisové haly, přístup k pasáži na stadionu, přístup kolem objektu Charity po panelové cestě).

Upozornění !
Krytý bazén a Zimní stadion ValMez ukončí z důvodu pořádání RZ 1 Auto Kelly Arena ValMez provoz v pátek 29. března 2019 v 17:00 hodin. Děkujeme vám za pochopení.
 

 

Sobota 30. března 2019

 

RZ 2 / 5 FULNEK (13,61 km)

Čas startu 1. jezdce:
RZ2 10:28
RZ5 15:26

Bezpečnostní zpravodaj FULNEK (ke stažení)

Popis RZ:

Start rychlostní zkoušky je situován na náměstí ve Fulneku ( DM F ), odkud se posádky vydají přes obydlenou část města k zajímavé pasáži na konci města. Trať pokračuje rychlejší pasáží s několika horizonty do obce Jestřabí. Zde posádky zpomalí nejen retardér při nájezdu do obce, ale po jeho projetí i technická pasáž po místních komunikacích. Po výjezdu z Jestřabí posádky opět čeká rychlejší pasáž v otevřené krajině, kterou předělí dva retardéry. Jeden pak v těsné blízkosti obce Kletná, po jejímž projetí se posádky dostanou k dalšímu diváckému místu ( DM G ). Tím bude po rychlém příjezdu na brzdy a pravém odbočení rychlejší pasáž kolem nedalekého rybníka. Trať měřeného testu přejde do techničtějších pasáží, účastníky čeká zajímavý průjezd obcí Pohoř se zpomalovacím přírodním retardérem na výjezdu z obce. V podobném duchu zkouška pokračuje až do technického sjezdu v lesním úseku na okraji Oder. Několik stovek metrů za levou vracečkou ( T – tip pro diváky ) bude cíl RZ. Přístup k pasážím před cílem je možný pouze pěšky, nejlépe v dostatečném předstihu před prvními závodními vozy. Ze směru od Oder do prostoru stanoviště STOP není prostor k parkování (!) s ohledem na nutnost zajistit průjezdnost soutěžních vozů k další rychlostní zkoušce.

 

RZ 3 / 6 ODRY (10,21 km)

Čas startu 1. jezdce:
RZ3 10:59
RZ6 15:57

Bezpečnostní zpravodaj ODRY (ke stažení)

Popis RZ:

Pořadatelskému týmu se podařilo oderské „Monte“ (technické i rychlé pasáže v lesním úseku, série vraceček) prodloužit na téměř nejdelší známou podobu. Podobně se naposledy jela v roce 2012. Rychlostní zkouška se uskuteční v opačném směru proti loňskému ročníku!

Na posádky čeká více než deset kilometrů (proti loňským šesti) se startem v blízkosti silnice z Oder na Bělotín. Příjezd ke startu bude z této silnice uzavřen, přístup pěšky bude samozřejmě možný. Už první lesní pasáž do Veselí totiž nabízí sérii zajímavých vraceček ( T ) ve výjezdu. Přehledné místo nad úrovní cesty nabízí i příjezd do obce Veselí. V jejím středu, konkrétně na příjezdové komunikaci z Dobešova, bude divácké místo ( DM H ). Trať zkoušky bude následně pokračovat v úvodu rychlejším a následně technickým sjezdem do Oder, který je zakončen přehlednou pravou vracečkou ( DM I ). Po odbočení vlevo čeká na posádky naopak výjezd zajímavými pasážemi ( T ) do cíle v obci Dvořisko. Příjezd od cíle bude uzavřen zákazovými značkami v Dobešově, kde budou diváci směřování k diváckému místu ve Veselí. Jinak se k trati rychlostní zkoušky fanoušci dostanou jen pěšky. Za této situace prosíme o dodržování bezpečnostních pokynů pořadatelů.

 

RZ 4 / 7 LEŠNÁ (20,97 km)

Čas startu 1. jezdce:
RZ4 12:12
RZ7 17:20

Bezpečnostní zpravodaj LEŠNÁ (ke stažení)

Popis RZ:

Rychlostní zkouška Lešná patří k pilířům KOWAX Valašské rally ValMez 2018. Vložka vychází z loňské atraktivní podoby, letos je od startu ještě prodloužena na necelých 21 kilometrů. Bude tak nejdelším a nejnáročnějším testem letošního ročníku Valašky. V druhém průjezdu ji posádky absolvují za šera a i tmy.

Nový prostor startu v lesním úseku zavede posádky v Čertovu Mlýnu ( DM J ). Soutěžní vozidla odtud pokračují rychlejším úsekem do Kojetína s retardérem před vjezdem do obce a následnou technickou pasáží za obcí ( DM K ). Následně posádky čeká obtížný sjezd po úzké komunikaci do Straníku.

Po absolvování pravého odbočení a průjezdu autobusovou točnou ( DM L ) soutěžní vozy opět naberou rychlost ve směru do Hostašovic. Po odbočení vpravo se posádky napojí na cestu směrem do Jasenice, ale na ní nesetrvají příliš dlouho. Čeká je odbočení vlevo na zemědělskou komunikaci vedoucí podél celé obec.

Po jejím zdolání se soutěžící po pravém odbočení nasměrují směrem do Jasenice ( T ) a po jejím průjezdu je čeká zajímavý výjezd k obci Perná, kde se trať zkoušky, ve zpomaleném úseku, míjí ( DM M ). Erzeta pokračuje průjezdem Perné a návratem do stejného bodu, který je vymezen retardéry a ohrazením.

Z tohoto místa pokračují soutěžní posádky rychlou pasáží, s retardérem před vjezdem, do obce Vysoká. Po vracečce v obci pokračují těžkým sjezdem na okraj Lešné u Valašského Meziříčí ( DM N ). Tyto pasáže už většina posádek zná, včetně nájezdu na panely před Mštěnovicemi ( T ), kde je cíl rychlostní zkoušky. Příjezd k cíli od komunikace Valašské Meziříčí - Bynina bude uzavřen.

 

 

RZ 8 TATRA 1 (5,32 km)

Čas startu 1. jezdce: 18:49

Popis RZ:

Rychlostní zkoušky je umístěna na komunikacích zkušebního polygonu kopřivnické automobilky Tatra. Nabízí zatáčky různých poloměrů, rychlé úseky, horizonty, vracáky a vymezených průjezdů. Trať měřeného testu nebude okruhového charakteru, letos ve třech průjezdech. Poprvé za použití světlených ramp v sobotním večeru, dva průjezdy se pojedou v neděle před polednem v těsném sledu za sebou.
Přístup ke všem diváckým místům je možný výhradně pěšky z vymezených diváckých parkovišť v těsné blízkosti kopřivnického polygonu značky Tatra.

GPS souřadnice parkování pro diváky: N 49°36.120', E 18°10.130'.

 

Rally dětem – zveme děti do servisu 38. KOWAX Valašské Rally ValMez
Malí závodníci se mohou podívat zblízka na vše, co je bude zajímat. A nejen to.

V sobotu 30. března to bude ve 12:30; 15:00 a 17:30 hod. Na termín ve 12:30 navazuje návštěva soutěžních vozů v servise, lze jej tak zkombinovat s přihlížením skutečné servisní práci na závodních vozidlech. Po termínu v 17:30 se lze přesunout doslova pár kroků od servisu do polygonu Tatra a zhlédnout na něm rychlostní zkoušku 8.

Registrujte se na adrese rallydetem@seznam.cz s uvedením času exkurze, jména a věku dítěte a mobilního telefonu.

 

 

Neděle 31. března 2019

 

RZ 9 / 13 BYSTŘIČKA (15,06 km)

Čas startu 1. jezdce:
RZ9 8:46
RZ14 14:08

Bezpečnostní zpravodaj BYSTŘIČKA (ke stažení)

Popis RZ:

Úsek kolem přehradní nádrže Bystřička patří k nedílné součásti Valašské rally ValMez. Letošní podoba bude naprosto shodná s loňským průjezdem.

Start RZ je situován v obci Vidče. Soutěžní auta vystoupají do části obce Valašská Bystřice, kde se pravým odbočením dostanou na místní komunikaci ( DM T ). Zde následuje náročný sjezd zakončený odbočením za most ve středu obce.

Z Valašské Bystřice zkouška pokračuje rychlejší pasáží s řadou technicky náročných zatáček a horizontů až do místa U Bušů ( T ), kde jezdci projedou „jednosměrkou“ (v protisměru proti značení) v těsné blízkosti vodní nádrže Bystřička.

V úseku pod hrází čeká na posádky i diváky už kultovní JTRT arena Bystřička ( DM U ). Trať zkoušky dále pokračuje rychlejší pasáží směrem k obci Bystřička s cílem před křižovatkou do Růžďky. Přístup k cíli bude uzavřen, aby nedošlo k omezení průjezdnosti silnice pro závodní vozy.

 

RZ 10 / 14 JUŘINKA

(9,51 km, 3 kola + výjezd)

Časy startu 1. jezdce:
RZ10 9:27
RZ14 14:49

Bezpečnostní zpravodaj JUŘINKA (ke stažení)

Popis RZ:

Upravená podoba tradiční rychlostní zkoušky. Průjezd okruhového úseku (3 kola) zůstává bez změn, mění se poloha startu a výjezdu k cíli. Start okruhové rychlostní zkoušky je umístěn za mostem přes řeku Bečvu. Divácké místo ( DM V ) je umístěno na protipovodňovém valu podél řeky Bečvy.

Soutěžní vozy odbočí vlevo do okruhové pasáže, ve směru do obce Juřinka. Posádky čeká po dlouhém výjezdu se širokou pravou vracečkou ( T ) technický průjezd obcí s řadou zatáček, zpomalovacím prvkem. Vše zakončí náročný sjezd na dlouhou rovinu, kde se soutěžní vozy přes dva zpomalovací retardéry dostanou do prostoru startu. Zde tentokrát odbočí vpravo. Cíl rychlostní zkoušky je umístěn na silnici z Juřinky do Poličné (Lhoty).

U nedalekého letiště existuje další možnost zaparkovat. Prostor zajišťuje Valašský letecký klub ( www.valk.cz ). Možnost občerstvení, cena 20,- Kč.  

 

 

RZ 11 / 12 TATRA 2 (7,57 km)

Čas startu 1. jezdce:
RZ11 11:23
RZ12 11:42

Popis RZ:

Rychlostní zkoušky je umístěna na komunikacích zkušebního polygonu kopřivnické automobilky Tatra. Nabízí zatáčky různých poloměrů, rychlé úseky, horizonty, vracáky a vymezených průjezdů. Trať měřeného testu nebude okruhového charakteru, letos ve třech průjezdech. Poprvé za použití světlených ramp v sobotním večeru, dva průjezdy se pojedou v neděle před polednem v těsném sledu za sebou.
Přístup ke všem diváckým místům je možný výhradně pěšky z vymezených diváckých parkovišť v těsné blízkosti kopřivnického polygonu značky Tatra.

GPS souřadnice parkování pro diváky: N 49°36.120', E 18°10.130'.

 

Rally dětem – zveme děti do servisu 38. KOWAX Valašské Rally ValMez
Malí závodníci se mohou podívat zblízka na vše, co je bude zajímat. A nejen to.

V neděli 31. března jsme naplánovali exkurze na 10:00 a 12:00 hod., oba tyto termíny jsou opět zvoleny tak aby je bylo možné zkombinovat se zážitkem z rychlostních zkoušek 11 a 12.

Registrujte se na adrese rallydetem@seznam.cz s uvedením času exkurze, jména a věku dítěte a mobilního telefonu.