40. KOWAX Valašská rally ValMez 2022

Tipy na sledování soutěže
 
Celková mapa 40. KOWAX Valašské rally ValMez 2022 (ke stažení)

 

Permanentku v ceně 250,- Kč (na všechny RZ + vstup do servisní zóny) je v prodeji na čerpací stanici Shell ValMez, v prostoru startu a na příjezdu k RZ první etapy.

K permanentce dostanete zdarma Program soutěže.

 

Pátek 8. dubna 2022

SHAKEDOWN - KDZ (3,26 km)

Branky - Choryně

startovní čísla 1 - 20 | 12:00 až 12:55 hodin / všichni | 12:55 až 17:00 hodin

Shakedown bude v čase 14:30 - 15:10 přerušen pro průjezd linkových autobusů.

Shakedown KOWAX VR rally ValMez 2022 

Vedoucí RZ: Svatopluk PIVOVARČÍK

Vedoucí bezpečnosti RZ: Michal DOHNAL

Zástupce vedoucího RZ: Jan NOVOTNÝ

 

Popis RZ:

Testovací RZ startuje za obcí Branky ve směru na Kladeruby. Po rychlejší pasáži se standardním retardérem se posádky dostanou k průjezdu dvou křižovatek s vymezením. V druhé z nich soutěžní vozy odbočí vpravo ve směru na obec Choryně. V tomto úseku je čekají zatáčky různých polomerů, kde si mohou ideálně otestovat svůj závodní speciál před ostrým startem. Pro diváky doporučujeme příjezd ve směru od obce Kladeruby (DM A), ale k trati se dostanete i přes Kelč a Komárovice. V přehledném úseku vás čeká vymezený průjezd dvou křižovatek.

PROSÍME, SVOJE MÍSTO PRO BEZPEČNÉ SLEDOVÁNÍ RALLY ZAUJMĚTE VČAS! DĚKUJEME.

 

Sobota 9. dubna 2022

RZ 1 / 4 RYBÍ - KDZ (10,38 km)

 

Čas startu 1. jezdce:

RZ1     10:46

RZ4     14:56

Uzavírka RZ: 9:45 – 18:30

Rekord: nový úsek

KOWAX VR rally ValMez 2022  RZ 1/4 Rybí 

Vedoucí RZ: Karel PRESSLER

Vedoucí bezpečnosti RZ: Michal SÝKORA

Zástupce vedoucího RZ: Zdeněk SÝKORA

 

Popis RZ:

Start rychlostní zkoušky se nachází u zemědělského areálu v místní části Nový Jičín – Žilina. Po průjezdu těžší pravé zatáčky následuje divácky atraktivní průjezd s vymezením po panelové ploše (DM B). Po výjezdu z této pasáže soutěžící pokračují rychlejším úsekem mezi pastvinami, po chvíli zpomalený retardérem. Rychlostní zkouška dále míří po úzké klikaté komunikaci, kterou v mnoha případech lemuje les a křovitý porost, až do Rybí. Zde posádky odbočí vpravo do stoupání k vrcholům Puntík a Kocmínek. Následuje technicky zajímavý a divácky přehledný úsek v majetku společnosti Innogy (přístup pěšky). Tomu dominují zrádné táhlé zatáčky, na řadě míst dojde ke zpomalení soutěžních vozů vymezením průjezdu a zpomalovacím retardérem. Prudkým sjezdem dojedou posádky podruhé do obce Rybí, kde je čeká pravá vracečka do mírného stoupání (DM C). Po hlavní silnici kolem zástavby rodinných domů pokračuje měřený úsek směrem na Štramberk, na křižovatce u místní centrály společnosti Innogy odbočí soutěžní vozy vpravo (DM D). Následuje úsek s několika zatáčkami, který vyústí ve výjezd k plynové stanici. Kolem ní se posádky protáhnou, aby je čekal prudký sjezd a brzdění do levého odbočení, ve směru do místní části Štramberk – Libotín. Kolem místního koupaliště se účastníci dostanou do finální části zkoušky, která nabídne několik zrádných horizontů a těžších zatáček (N 49°35.146', E 18°5.920'). Jedna z nich je i u vodní plochy Štramberk (N 49°35.106', E 18°6.087'), kolem které posádky zamíří k letmému cíli rychlostní zkoušky. Příjezd do tohoto prostoru je zároveň odjezdem závodních aut z cíle rychlostní zkoušky (směr N 49°35.468', E 18°6.175', stání bude povoleno pouze na jedné straně silnice, dodržujte prosím pokyny pořadatelů). Nevhodně zaparkovaná auta budou odtažena.

 

DM B NOVÝ JIČÍN – ŽILINA (0,18 – 0,42 km)

GPS souřadnice: N 49°35.530', E 18°2.122'

Vymezený průjezd po panelové ploše s nestabilním povrchem. Divácky přehledné místo s dostatečným prostorem na stání. Omezené parkování je možné z Beskydské ulice (N 49°35.316', E 18°1.529'), neomezujte prosím místní obyvatele.

Tip RYBÍ (2,90)

GPS souřadnice: N 49°35.652', E 18°4.002'

Pravé odbočení do prudkého stoupání. Omezené parkování v obci Rybí (N 49°35.909', E 18°4.211').

Tip VÝHLEDY I (4,24 – 4,90 km)

GPS souřadnice: N 49°35.196', E 18°4.146', N 49°35.167', E 18°4.672'

Dlouhé a zajímavé pasáže mezi loukami, možnost přehledně sledovat závodní vozy. V prvním úseku čeká na posádky vymezení průjezdu v křižovatce. Na obě pasáže je přístup výhradně pěšky.

Tip VÝHLEDY II (5,05 – 5,63 km)

GPS souřadnice: N 49°35.216', E 18°4.728', N 49°35.451', E 18°4.870'

Rychlejší zatáčkovité pasáže ve sjezdu do Rybí. Přístup výhradně pěšky. Dodržujte prosím pokyny pořadatelů.

DM C RYBÍ (6,69 km)

GPS souřadnice: N 49°36.016', E 18°4.861'

Po rychlém příjezdu prudké pravé odbočení v Rybí na hlavní komunikaci. Přístup: výhradně pěšky z obce Rybí, parkování vozidel diváků v obci (N 49°36.066', E 18°4.834' - neomezujte prosím svým parkováním místní obyvatele). Dodržujte značení diváckých prostorů.

DM D INNOGY (7,84 km)

GPS souřadnice: N 49°35.710', E 18°5.629'

Přehledné pravé odbočení z hlavní silnice kolem balíku. Stání vlevo od závodních vozů. Parkování ve směru od Štramberka (N 49°35.665', E 18°5.942').

 

RZ 2 / 5 LEŠNÁ - Autocentrum Lukáš (19,70 km)

Čas startu 1. jezdce:

RZ2     11:26

RZ5     15:36

Uzavírka RZ: 10:25 – 19:10

Rekord: 2021 / Nikolaj Grjazin – Konstantin Aleksandrov (VW Polo GTI R5) 10:34,4

KOWAX VR rally ValMez RZ 2/5 Lešná

Vedoucí RZ: Jakub VANĚK

Vedoucí bezpečnosti RZ: Daniel VANĚK

Zástupce vedoucího RZ: Milan SVAŠEK

Zástupce vedoucího bezpečnosti RZ: Josef URBAN

 

Popis RZ:

Nejdelší rychlostní zkouška letošního ročníku KOWAX Valašské rally ValMez. Vložka vychází z podoby z posledních ročníků, letos opět s délkou necelých 20 kilometrů. Bude vzhledem ke střídání charakterů nejnáročnějším testem letošní Valašky.

Z prostoru startu v lesním úseku se posádky dostanou k Čertovu Mlýnu (DM E). Soutěžní vozidla odtud pokračují rychlejším úsekem do Kojetína s retardérem před vjezdem do obce a následnou technickou pasáží za obcí (tip). Následně posádky čeká obtížný sjezd po úzké komunikaci do Straníku. Po absolvování pravého odbočení a průjezdu autobusovou točnou (N 49°32.529', E 17°59.704') soutěžní vozy opět naberou rychlost ve směru do Hostašovic. Po odbočení vpravo se posádky napojí na cestu směrem do Jasenice, ale na ní nesetrvají příliš dlouho. Čeká je odbočení vlevo na zemědělskou komunikaci podél celé obce. Po jejím zdolání se soutěžící po pravém odbočení (tip) nasměrují zpět do centra Jasenice a po jejím průjezdu je čeká zajímavý výjezd k obci Perná, kde následuje těžké levé odbočení v prostorné křižovatce (DM F).

Z tohoto místa pokračují soutěžní posádky rychlou pasáží, s retardérem před vjezdem, do obce Vysoká. Po vracečce v obci pokračují těžkým sjezdem na okraj Lešné u ValMezu (DM G). Tyto pasáže už většina posádek zná, včetně nájezdu na panely před Mštěnovicemi (tip). Po technickém průjezdu obce zkouška pokračuje ke komunikaci z Valašského Meziříčí – Byniny (stanoviště „Stop“). Parkování a stání na hlavní komunikaci z ValMezu na Hranice bude zakázáno a policií sankcionováno!

 

DM E ČERTŮV MLÝN (2,35 km) - „tip pro Novojičínské“

GPS souřadnice: N 49°34.225', E 17°59.949'

Po lesní pasáži od startu se soutěžící dostanou k Čertovu mlýnu. Zde se nabízí v prostoru na a nad parkovištěm vlevo od trati přehledný divácký prostor. RZ následně pokračuje výjezdem k těžké vracečce „přes hranu“ při nájezdu na hlavní silnici Nový Jičín - Kojetín. Divákům bude umožněno stání nad úrovní vozovky, v okolí prostoru vodárny. Příjezd od Nového Jičína s parkováním po jedné straně vozovky!

Tip KOJETÍN (4,10 – 4,38 km)

GPS souřadnice parkování: N 49°33.660', E 17°58.843'

Divákům doporučujeme sledování soutěžních aut při výjezdu z obce Kojetín, s možností stání na přilehlých loukách. Přístup z obce bude uzavřen 45 minut před průjezdem 1. vozu. Dále přístup pěšky přes louky (prosíme mimo soukromé pozemky). Nad obcí se nachází přehledný a divácky atraktivní úsek, zakončený zrádnou levou zatáčkou. Příjezd Starý Jičín – Jičina do Kojetína, parkování na jedné straně vozovky.

 

Tip JASENICE (11,00 - 11,25 km) – MŠTĚNOVICE (18,63 km) - „tip pro rallyové srdcaře!“

GPS souřadnice parkování: 49°30.782', E 17°57.740'

Rychlostní test Lešná pokračuje novým úsekem vedoucím podél obce Jasenice s vyústěním na hlavní komunikaci Jasenice – Mštěnovice (před napojením lze doporučit nejen toto odbočení, ale i cca o 200 metrů dříve zajímavou pasáž přes mostek).

Dále lze soutěžní vozy sledovat ve známém odbočení vpravo na panely, ve směru do Mštěnovic. Do spojnice mezi těmito zmíněnými body RZ je umožněn vjezd a parkování nejpozději 1:30 hodiny před startem prvního vozu (!). Po prvním průjezdu NEBUDE úsek otevřen. Pokud se pro toto místo rozhodnete, počítejte se sledováním vozů v tomto místě po oba průjezdy (odjezd až po průjezdu vozu „svoz výsledků“).

DM F PERNÁ (14,29 km)

GPS souřadnice parkování: N 49°31.639', E 17°56.727'

V Perné se pojede podle loňské podoby, která se divácky osvědčila. Na fanoušky čeká rychlý horizont s pravou zatáčkou a následným levým odbočením v blízké křižovatce.

DM G LEŠNÁ (16,63 km)

GPS souřadnice parkování: N 49°30.618', E 17°56.195'

Rychlostní zkouška směřuje do Vysoké (s průjezdem pravé vracečky), odkud trať pokračuje rychlých uskákaným sjezdem do levého odbočení v křižovatce ve tvaru písmene T. Sledování soutěžních vozů je omezeno vymezením únikových zón po předchozí rychlé pasáži. Převážně je možné stát ve směru RZ vpravo nad úrovní silnice. Ve výjezdu bude umožněno stání i na levé straně trati. Divácké místo nabízí dostatečné prostory pro parkování (pro diváky výhradně od hlavní silnice Valašské Meziříčí – Hranice na Moravě).

 

RZ 3, 6 CHORYNĚ - VALSTEEL (5,39 km)

Čas startu 1. jezdce:

RZ3     12:05

RZ6     16:15

Uzavírka RZ: 11:05 – 19:45

 Rekord: nový úsek

KOWAX VR rally ValMez 2022  RZ 3/6 Choryně

Vedoucí RZ: Svatopluk PIVOVARČÍK

Vedoucí bezpečnosti RZ: Michal DOHNAL

Zástupce vedoucího RZ: Jan NOVOTNÝ

 

Popis RZ:

Start rychlostní zkoušky je na konci obydlené zóny obce Choryně. Po startu rychlostní zkouška pokračuje rychlejšími zatáčkami až ke křižovatce, kde odbočuje ve směru na Branky a poté na Kelč – místní část Komárovice. Soutěžní dvojice čeká nejprve vymezené odbočení vlevo a po několika stovkách metrů vymezené odbočení vpravo v prostorné křižovatce (DM H). Zkouška pokračuje další rychlejší pasáží se zatáčkami a horizonty do Komárovic. Před obcí přijde retardér, další zpomalení čeká na posádky i v obci, v podobě objezdu ostrůvku v křižovatce (příjezd od Němetic, omezené stání vpravo od průjezdu soutěžních vozů). Trať zkoušky pokračuje ve směru na Kelč, kde je po několika stovkách metrů umístěn letmý cíl.

 

DM H KLADERUBY (2,04 - 2,34 km)

GPS souřadnice parkování: N 49°28.903', E 17°52.620' (od obce Branky),
N 49°29.149', E 17°52.353' (od obce Kladeruby)

Divácky přehledná pasáž na silnici z Branek do Kladerub. Trať prochází dvěma křižovatkami, v obou případech bude průjezd vymezen a zatraktivněn. Ke stání se nabízí prostory kolem obou odbočení, na prostorných loukách v okolí. Dostatečná parkovací kapacita na obou příjezdových cestách.

 

RZ 7, 8 VALMEZ - Městská (3,51 km, 2 kola + výjezd)

Čas startu 1. jezdce:

RZ7     18:58

RZ8     19:17

Uzavírka RZ: 17:30 – 24:00

Rekord: 2019 / Jan Kopecký – Pavel Dresler (Škoda Fabia R5) 2:47,0

KOWAX VR rally ValMez  RZ 7/8 VALMEZ

Vedoucí RZ: Jan BUNDIL

Vedoucí bezpečnosti RZ: Tomáš PARŠO

Zástupce vedoucího RZ: Michal JEŘÁBEK

 

Popis RZ:

Atraktivní divácká rychlostní zkouška Valašské rally ValMez zasazená do jihovýchodní části Valašského Meziříčí. Jde o polokruhový test, který využije komunikací kolem valašskomeziříčských sportovních areálů. V tomto případě se pojede ve formátu „rychlostka v rychlostce“ (pole prvního i druhého průjezdu bude promícháno).

Okruhová část rychlostní zkoušky povede kolem zimního stadionu, plaveckého bazénu a tenisové haly. Po dvou okruzích čeká na soutěžní posádky průjezd multifunkčním sportovním areálem (fotbal, atletika), kde je zároveň cíl zkoušky.

Vjezd do ulice Solární bude zakázán, stejně jako přístup k rychlostní zkoušce od startu! Doporučujeme najít parkovací místa ze směru od města (v okolí autobusového nádraží, ulice Žerotínovy). Na ně bude navazovat značení k diváckým místům a přechodům přes trať (cyklostezka a chodník u Bečvy, přístup kolem tenisových kurtů a tenisové haly, přístup k pasáži na stadionu, přístup kolem objektu Charity po panelové cestě).

 

DM I KOUTY (0,36 + 1,54 + 2,82 km)

GPS souřadnice: N 49°28.210', E 17°59.479'

Odbočení vpravo na výjezdu z průmyslového areálu (přístup od Hrachovce). Soutěžní vozy zde budou k vidění ve dvou průjezdech. Průchod do vnitřní části okruhu bude z tohoto místa zakázán!

DM J ZIMÁK (0,67 + 1,85 + 3,13 km)

GPS souřadnice parkování: N 49°28.533', E 17°58.658'

Průjezd parkoviště v prostoru mezi zimním stadionem a plaveckým bazénem (přístup pěšky ve směru od města po vyznačených stezkách a přechodech trati).

DM K TENISOVÁ HALA (0,82 + 2,00 + 3,28 km)

GPS souřadnice parkování: N 49°28.533', E 17°58.658'

Technická pasáž s využitím kruhového objezdu a následné rychlejší pasáže s pravou zatáčkou. Při posledním okruhu výjezd levou vracečkou do stoupání ve směru ke stadionu.

DM L STADION (3,38 – 3,48 km)

GPS souřadnice parkování: N 49°28.533', E 17°58.658'

Závěr rychlostních zkoušky s přehledným výhledem na pravou vracečku a následnou vymezenou pasáž průjezdu k letmému cíli rychlostní zkoušky (přístup pěšky ve směru od města po vyznačených stezkách).

 

Neděle 10. dubna 2022

 

RZ 9, 12 JUŘINKA – INPRAISE (8,15 km)

Časy startu 1. jezdce:

RZ9     9:58

RZ12   13:16

Uzavírka RZ: 8:25 – 16:45

 Rekord: nový úsek

KOWAX VR rally ValMez 2022  RZ 9/12 Juřinka

Vedoucí RZ: Karel PRESSLER

Vedoucí bezpečnosti RZ: Zdeněk SÝKORA

Zástupce vedoucího RZ: Michal SÝKORA

 

Popis RZ:

Z loňského roku vyzkoušená podoba RZ. Průjezd okruhového úseku (2 kola) a výjezd k cíli. Start okruhové rychlostní zkoušky je situován za mostem přes řeku Bečvu. Divácké místo (DM M) je umístěno na protipovodňovém valu podél řeky Bečvy.

Soutěžní vozy odbočí po startu vpravo do okruhové pasáže, ve směru do obce Juřinka. Posádky čeká po dlouhém výjezdu s těžkou levou zatáčkou technický průjezd obcí s řadou zatáček, zpomalovacím prvkem. Následně posádky odbočí vlevo ve směru ke startu RZ. Po průjezdu vymezení v levé vracečce (tip) a zpomalovacím retardéru se dostanou do prostoru startu. Zde odbočí vlevo a pokračují do okruhové části. Cíl rychlostní zkoušky je umístěn nad obcí Juřinka, ve směru na silnici z Poličné do Lhoty. 

 

 DM M VAL (0,03 + 2,79 + 5,55 km)

GPS souřadnice parkování: N 49°29.047', E 17°57.294' (ulice Hranická, ve směru do Lhotky nad Bečvou)

Prostor startu s výjezdem vpravo do okruhového testu, při opětovném průjezdu lze soutěžní vozy sledovat ve sjezdu zakončeném retardérem s odbočením vlevo do dalšího okruhu. Na dlouhé rovině podél valu ve směru do Juřinky následuje technické zpomalení v křižovatce (700 m po startu). Přehledná pasáž s možností stání a příchodu diváků po protipovodňovém valu podél řeky (příchod přes most přes Bečvu, dostatečné parkovací kapacity v ulici Hranické, prosíme o zajištění průjezdnosti ke startu!).

 

Tip VRACÁK (2,29 + 5,05 km)

GPS souřadnice: N 49°28.928', E 17°56.649'

Vytažená levá vracečka po sjezdu z Juřinky, stání vpravo nad úrovní silnice.

 

RZ 10, 13 POLIČNÁ – KDZ (8,63 km)

Čas startu 1. jezdce:

RZ10   10:19

RZ13   13:37

Uzavírka RZ: 8:45 – 17:05

 Rekord: 2021 / Nikolaj Grjazin – Konstantin Aleksandrov (VW Polo GTI R5) 4:54,2

KOWAX VR ValMez 2022  RZ 10/13 Poličná

Vedoucí RZ: Jiří DANĚK

Vedoucí bezpečnosti RZ: Josef KUTĚJ

Zástupce vedoucího RZ: Ondřej BÁRTEK

 

Popis RZ: 

Lesní úsek z Poličné do Jarcové se vrací na české soutěžácké tratě po dlouhých třiceti letech díky pochopení a povolení společnosti Lesy ČR. Jedná se o technický úsek na úzké lesní komunikaci, který nabídne jak rychlé pasáže, tak i řadu těžkých a zrádných míst. Z Poličné trať vystoupá až na vrstevnicovou komunikaci nad obcí Oznice, odkud se nabízí nejbližší přístupy pěšky. Po zdolání nejvyššího místa zkouška trať začne klesat rychlými a technickými pasážemi se zatáčkami různých poloměrů až k těsné blízkosti řeky Bečvy (DM N). Tam posádky odbočí vlevo ve směru do Jarcové, kde je v blízkosti fotbalového hříště cíl rychlostní zkoušky.

 

Tip PASEKY (0,07 km)

GPS souřadnice: N 49°27.383', E 17°56.497'

Krátce po startu čeká na soutěžní vozy vymezený průjezd. Přístup pěšky od startu, stání vlevo od soutěžních vozů. Při parkování myslete na průjezdnost příjezdové komunikace a neomezujte stáním místní obyvatele.

Tip VÝHLED I (2,80 km)

GPS souřadnice: N 49°26.506', E 17°55.244' (přístup pěšky z Oznice, cca 1,5 km)

Tip VÝHLED II (4,10 km)

GPS souřadnice: N 49°26.28607', E 17°55.73288' (přístup pěšky z Oznice, cca 1,2 km po „žluté“)

Tip VÝHLED III (5,00 km)

GPS souřadnice: N 49°25.959', E 17°56.178' (přístup pěšky z Bystřičky, cca 2 km po „zelené“)

Tip VÝHLED IV (5,72 km)

GPS souřadnice: N 49°26.255', E 17°56.364' (přístup pěšky od tipu U Bečvy, cca 2 km)

Přístup pouze pěšky. Bude Vám umožněno sledovat soutěžní vozy z míst nad úrovní vozovky. Věnujte výběru v tomto směru zvýšenou pozornost.

DM N U BEČVY (7,42 km)

GPS souřadnice parkování: N 49°25.673', E 17°57.311'

Levé odbočení v křižovatce tvaru T v těsné blízkosti Vsetínské Bečvy. Příjezd od Bystřičky. Zkouška pokračuje rychlejší technickou pasáží (GPS souřadnice: N 49°26.057', E 17°57.559') s divácky zajímavým výhledem (přístup pro skalní fanoušky!) Diváci mohou sledovat dlouhý úsek z vytěžené stráně nad tratí. Při parkování zachovávejte úzkou komunikaci průjezdnou!

Přístup k cíli v Jarcové bude omezen, stejně tak přechod přes most z Val. Meziříčí – Podlesí (N 49°26.285', E 17°57.959'). Sledovat soutěžní vozy budete moci jen v jeho těsné blízkosti.

 

RZ 11, 14 VELKÁ LHOTA – PAKETO GROUP (19,52 km)

Čas startu 1. jezdce:

RZ11   10:50

RZ14   14:08

Uzavírka RZ: 9:15 – 17:40

Rekord: nový úsek

KOWAX VR ValMez  RZ 11/14 Velká Lhota

Vedoucí RZ: Milan KNEIFEL

Vedoucí bezpečnosti RZ: Petr JUŘÍK

Zástupce vedoucího RZ: Petr VLK

Zástupce vedoucího bezpečnosti RZ: Petr KARLÍK

 

Popis RZ:

Úsek kolem přehradní nádrže Bystřička patří k nedílné součásti „Valašky“. Střední část zkoušky je téměř shodná s loňskou podobou. Zkouška je prodloužena od startu, do cíle pak posádky zamíří ke křižovatce pod Růžďkou.

Start bude v katastru obce Valašského Meziříčí, části Hrachovec (u lyžařského vleku, příjezd od části Zašová - Veselá nebude možný, závora bude uzavřena). Posádky čekají rychlé tři kilometry po uskákané úzké lesní komunikaci. Silnice vyústí na částí Podlesí na hlavní komunikaci (DM O). Po hlavní komunikaci pokračují posádky před Brňov (POZOR! Příjezd do Brňova z Podlesí (od silnice 57 Vsetín - ValMez) bude umožněn pouze místním obyvatelům) a Malou Lhoty (vždy s určitými vymezeními a retardéry) do Velké Lhoty. I zde je čeká „motanice“ po obecních komunikacích, po které se napojí na místo loňského startu. Po rychlejší pasáži s vymezením průjezdu „U Javoru“ se soutěžící dostanou k přehledné vracečce nad obcí (DM P) a následně je čeká další novinka (GPS souřadnice: N 49°26.198', E 18°2.152'), průjezd kolem obecního úřadu Velká Lhota s následným pravým odbočením a rychlých sjezdem. Tuto rychlejší pasáž ukončí až levé odbočení „U Vodníka“ (tip, ve směru do jednosměrky). Následovat bude náročný úsek v těsné blízkosti vodní nádrže Bystřička, který vyústí až do diváckého místa U Bušů (tip). Zkouška dále pokračuje po druhé straně Bystřičky až na hráz, kde po sérii pomalých zatáček posádky vjedou do divácky atraktivní JT Areny (DM R). Po jejím zdolání přetnou soutěžní vozy říčku Bystřička a zamíří k obci stejného jména. Letmý cíl se nachází kousek před křižovatkou pod Růžďkou.

 

DM O PODLESÍ (3,25 km)

GPS souřadnice: N 49°26.621', E 17°58.848'

Levá vracečka na hlavní silnici nad Valašským Meziříčím, částí Podlesí. Pro diváky bude vymezen dostatečný prostor po pravé straně průjezdu soutěžních vozidel. Prosíme, respektujte pokyny pořadatelů. Průchod do lesní pasáže bude hodinu před průjezdem prvního soutěžního vozu uzavřen.

DM P VRACÁK (9,20 km)

GPS souřadnice parkování: N 49°26.062', E 18°2.920'.

Široká pravá vracečka po sjezdu krátce po startu rychlostní zkoušky. Stání nad úrovní vozovky. Příjezd vozidel přes Videčské Paseky (odbočení ve směru N 49°25.783', E 18°5.701'). Jedná se o úzkou lesní komunikaci, využívanou cyklisty. Jezděte pomalu a ohleduplně! Neomezujte parkováním místní obyvatele.

Tip „U VODNÍKA“ (11,92 km)

GPS souřadnice parkování: N 49°25.346', E 18°1.047' (parkoviště pod hrází Bystřička vedle JT Areny, příjezd bude umožněn v dostatečném předstihu, RZ bude uzavřena 1:30 hodiny před průjezdem prvního vozu, přístup pěšky)

Levá vracečka po rychlém sjezdu z Velké Lhoty. Omezené stání nad úrovní vozovky. Další možností je sledovat soutěžní vozy v následné technické pasáži (40 minut před průjezdem 1. vozu bude průchod na tato místa uzavřen!).

Tip U BUŠŮ (14,11 – 14,21 km) – „tip pro Vsetíňáky“

GPS souřadnice parkování: N 49°25.022', E 18°2.676' (příjezd od Vsetína), N 49°25.055', E 18°2.765' (příjezd od Val. Bystřice, Rožnova p/R.)

Přehledný výjezd z jednosměrky kolem přehrady Bystřička, s vymezením průjezdu kolem balíku a následným nájezdem na most a pravým odbočením. Stání po levé straně rychlostní zkoušky na výjezdu z jednosměrky, vzhledem k havarijnímu stavu místních garáží, nebude dovoleno!

DM R JT ARENA (16,66 – 16,89 km)

GPS souřadnice parkování: N 49°25.346', E 18°1.047' nebo v Kemp Ranč Bystřička.

JT Arena se vrací! Atraktivní vymezený průjezd parkovištěm pod přehradou Bystřička s dvěma vracečkami. Pro fanoušky bude vymezené parkoviště pod hrází Bystřička vedle JT Areny. Parkovat lze i v areálu Kemp Ranč Bystřička (www.kemp-bystricka.cz), příjezd bude umožněn v dostatečném předstihu, RZ bude uzavřena 1:30 hodiny před průjezdem prvního vozu.